Ảnh đại diện Quỳnh (ZG8322)
Trần Thị *** Quỳnh
25/10/1997
0799072***
Tp Hồ Chí Minh
tranthinhuquynh19972***@gmail.com
Nữ
*** Lê Văn Phan
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Luật Lao động
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết