Ảnh đại diện Tâm (ZG8658)
Huỳnh Thị *** Tâm
09/04/1995
0963119***
Tp Hồ Chí Minh
htttam***@gmail.com
Nữ
*** Bình Lợi, phường 13, Bình Thạnh, HồChí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Chăm sóc khách hàng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết