Ảnh đại diện Sương (ZG8919)
Nguyễn Thị *** Sương
07/07/1992
0975314***
Đà Nẵng
nguyensuong7***@gmail.com
Nữ
*** Bùi Hữu Nghĩa, Sơn Trà, Đà Nẵng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Đà Nẵng
8 triệu
Luật Tài chính - Ngân hàng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết