Ảnh đại diện Hướng (ZG9168)
Hồ Thị *** Hướng
25/05/1999
0397391***
Tp Hồ Chí Minh
myhuong250***@gmail.com
Nữ
*** tổ6 kp3a
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Cao đẳng
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
MarketingKinh doanh - Bán hàngKhác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết