Ảnh đại diện Linh (ZH0451)
Tưởng *** Linh
25/05/1995
0948474***
Tp Hồ Chí Minh
tuongkhanhlinh2***@gmail.com
Nữ
*** đường 29, Khu phố 3, phường Tân Kiểng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết