Ảnh đại diện Mai (ZH1070)
Trịnh Thị *** Mai
21/06/1992
0399012***
Hà Nội
zobeo.b***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết