Ảnh đại diện Tuyền (ZH1548)
Quách *** Tuyền
18/10/1993
0976443***
Hà Nội
thanhtuyen161***@gmail.com
Nữ
Hà Nôị
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết