Ảnh đại diện Nga (ZH1623)
Lương Thị *** Nga
01/07/1996
0388769***
Hà Nội
nga.ltq1***@gmail.com
Nữ
*** Khu Đô Thị Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
3 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết