Ảnh đại diện Ngọc (ZH1903)
Nguyễn *** Ngọc
25/05/1998
0337921***
Hà Nội
nguyenhongngoc25***@gmail.com
Nữ
Cầu Bươu, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
6 triệu
Luật Hôn nhân và gia đình
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết