Ảnh đại diện Hiếu (ZH2448)
Lê Thị *** Hiếu
01/07/1995
0364886***
Tp Hồ Chí Minh
duyenhieu1***@gmail.com
Nữ
*** khuông việt
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
MarketingKinh doanh - Bán hàng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết