Ảnh đại diện Diệu (ZH2474)
Từ Thụy *** Diệu
09/04/1984
0989220***
Tp Hồ Chí Minh
tuthuyxuandieu2***@gmail.com
Nữ
Trịnh Quang Nghị phường ***
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

13
Trên đại học
Đã có gia đình
Quản lý
Tp Hồ Chí Minh
Luật Kinh doanh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết