Ảnh đại diện Trang (ZH2828)
Phạm Thị *** Trang
Thông tin nghề nghiệp

Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
10 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp