Ảnh đại diện Hiền (ZH3186)
Nguyễn Thị Minh Hiền
25/06/1995
0886813***
Hải Phòng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
minhhiennt9***@gmail.com
Nữ
Khu Đô thị Vườn Hồng, Phường Đằng Hải, Quận Hải An,TP Hải Phòng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hải Phòng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
5 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết