Ảnh đại diện My (ZH4137)
Nghiêm *** My
05/07/1994
0911063***
Hà Nội, Bắc Ninh
tramynghiem.***@gmail.com
Nữ
Nam Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội, Bắc Ninh
7 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết