Ảnh đại diện Phương (ZH4556)
Phạm Vũ *** Phương
18/10/1998
0985562***
Hà Nội
phamvuanhphu***@gmail.com
Nữ
Xa la, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết