Ảnh đại diện Vân (ZH4930)
Đặng *** Vân
18/02/1993
0978968***
Hà Nội
danganhva***@gmail.com
Nữ
*** Lãng yên
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

7
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Marketing
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết