Ảnh đại diện Ly (ZH6086)
Nguyễn *** Ly
11/07/1994
0932669***
Tp Hồ Chí Minh
khanhlynguyen1***@gmail.com
Nữ
Tp. Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết