Ảnh đại diện Linh (ZH6342)
Trần *** Linh
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Luật Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp