Ảnh đại diện Tươi (ZH8627)
Phạm Thị *** Tươi
18/10/1997
0327483***
Tp Hồ Chí Minh
phamhongtuoi181***@gmail.com
Nữ
*** Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, Quận 7
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Luật hình sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết