Ảnh đại diện Anh (ZH8900)
Phùng *** Anh
24/06/1994
0987365***
Hà Nội
phungmaianh***@gmail.com
Nữ
*** Nam Trung Yên
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Hà Nội
12 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết