Ảnh đại diện Ngân (ZH8950)
Nguyễn Thị *** Ngân
13/06/1994
0907997***
Bà Rịa - Vũng Tàu
nguyenthikimngan7***@gmail.com
Nữ
***, Đường 30/4, phường Thắng Nhất, tp Bà Rịa - Vũng Tàu
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Cao đẳng
Nhân viên
Bà Rịa - Vũng Tàu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết