Ảnh đại diện Huệ (ZH9073)
Bùi *** Huệ
13/08/1988
0914351***
Hà Nội
huenamvie***@gmail.com
Nữ
The Golden An Khánh, Khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

9
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết