Ảnh đại diện Hoa (ZH9714)
*** Hoa
Thông tin nghề nghiệp

Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp