Ảnh đại diện Giàu (ZH9735)
*** Giàu
08/04/1997
0945207***
Tp Hồ Chí Minh
ngocgiau1556040***@gmail.com
Nữ
Kí túc xá khu B - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết