Ảnh đại diện Hiếu (ZI0370)
Nguyễn Thị Thu Hiếu
26/06/1994
0375687***
Tp Hồ Chí Minh
giadinhhoad***@gmail.com
Nữ
*** Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Quận 4, TPHCM, Việt Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết