Ảnh đại diện Nhung (ZI0742)
Nguyễn Thị *** Nhung
13/06/1998
0777818***
Tp Hồ Chí Minh
hongnhung.130***@gmail.com
Nữ
*** HT13 phường Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
9 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết