Ảnh đại diện Trang (ZI0980)
Nguyễn Thị *** Trang
10/04/1996
0382009***
Tp Hồ Chí Minh
ntttrang***@gmail.com
Nữ
*** Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
4 triệu
Khác
Luật Tài chính doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết