Ảnh đại diện Dung (ZI1250)
Nguyễn Thị *** Dung
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
8 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp