Ảnh đại diện Lam (ZI1382)
Võ Thanh Lam
28/06/1996
0967178***
Tp Hồ Chí Minh
thanhlam.vo.2***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Khoái, Q.4
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết