Ảnh đại diện Xoan (ZI1545)
Lê Thị *** Xoan
27/05/1997
0984069***
Hà Nội
lengocnhu01***@gmail.com
Nữ
Toa ***, đường Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
6 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết