Ảnh đại diện Anh (ZI1727)
Hoàng Thị Anh
28/06/1998
0352676***
Đà Nẵng
hoangthianh***@gmail.com
Nữ
*** Phan Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Khác
Đà Nẵng
Kế toán - Kiểm toán
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết