Ảnh đại diện Hà (ZI2435)
Trần Thị ***
02/08/1992
0367049***
Tp Hồ Chí Minh
khanhhatran***@gmail.com
Nữ
Phú Nhuận, HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
750 USD
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết