Ảnh đại diện Nhung (ZI2930)
Nguyễn Thị *** Nhung
18/10/1994
0942171***
Tp Hồ Chí Minh
Hongnhung***@gmail.com
Nữ
Thôn *** xã EaTar - Huyện Cưmgar - Tỉnh Đắk Lắk
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết