Ảnh đại diện Ý (ZI3219)
Phạm Quỳnh *** Ý
18/10/1991
0334069***
Tp Hồ Chí Minh
yquynhp***@gmail.com
Nữ
*** Đường Bạch Đằng, quận tân bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết