Ảnh đại diện Linh (ZI3316)
Lê Ngọc Xuân Linh
26/06/1997
0969131***
Tp Hồ Chí Minh
xuanlinh26***@gmail.com
Nữ
*** Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
16 triệu
Luật Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết