Ảnh đại diện Thùy (ZI4710)
Phạm *** Thùy
10/04/1999
0793292***
Hà Nội
pthuy1***@gmail.com
Nữ
Khu hạ, Thị trấn Kẻ Sặt
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
2 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết