Ảnh đại diện Hải (ZI4855)
Phan *** Hải
09/04/1995
0372565***
Tp Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh
hailuatv***@gmail.com
Nữ
Quận ***, TP Hồ Chí Minh; Thạch Trị, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh
6 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết