Ảnh đại diện Thảo (ZI4974)
Trần *** Thảo
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
2,5 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc

Chưa cập nhật
Kỹ năng

Kỹ năng làm việc nhóm
Soạn thảo memo
Dịch thuật cơ bản
Kỹ năng giao tiếp
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

- MOS từ 2015 - 2019 tại Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM (ngành học: Luật Dân sự)
- TOEIC từ 2015 - 2019 tại Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM (ngành học: Luật Dân sự)
Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn tìm được nơi làm việc phù hợp