Ảnh đại diện Vàng (ZI5038)
*** Vàng
03/04/1989
0978463***
Đồng Nai
Vangthu.engl***@gmail.com
Nữ
Đội *** Mỹ Thuận - Tây Bình- Tây Sơn - Bình Định
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

6
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng nhóm / ban
Đồng Nai
9,5 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết