Ảnh đại diện Phương (ZI6472)
Nguyễn Thị *** Phương
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Tư vấn pháp lý
Kinh nghiệm làm việc

Chưa cập nhật
Kỹ năng

Chưa cập nhật
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

- Cử nhân từ 2012 - 2016 tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM)
Mục tiêu nghề nghiệp

Chưa cập nhật