Ảnh đại diện Tú (ZI6999)
Văn ***
21/06/1992
0356972***
Hà Nội
Vancamtu2***@gmail.com
Nữ
Lương Yên
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
12 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết