Ảnh đại diện Mây (ZI7470)
Lê Ánh *** Mây
05/08/1988
0912292***
Hà Nội
leanhhuyen***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Tuân
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

7
Trên đại học
Đã có gia đình
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết