Ảnh đại diện My (ZI7810)
Hoàng Thị *** My
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
3 triệu
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2018 đến 2018: Mới tốt nghiệp/Thực tập tại viện kiểm sát thành phố lạng sơn (có người hướng dẫn)
Kỹ năng

- kỹ năng nghiên cứu tài liệu
- kỹ năng làm việc theo nhóm
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

- sinh viên luật từ 2015 - 2019 tại Trường Đại học Luật Hà Nội (ngành học: Luật Kinh tế)
Mục tiêu nghề nghiệp

- trở thành luật sư tư vấn pháp luật
- có bằng thạc sĩ luật