Ảnh đại diện Như (ZI8303)
Khánh Như
06/09/2002
0965340***
Tp Hồ Chí Minh
khanhnhu6***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Tất Thành, phường 13
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc

Chưa cập nhật
Kỹ năng

- Khả năng làm việc nhóm, nắm bắt công việc nhanh
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh (Sơ cấp)
Học vấn bằng cấp

Chưa cập nhật
Mục tiêu nghề nghiệp

Áp dụng những kinh nghiệm về Luật học được trên giảng đường Đại học cũng như sự hiểu biết về thực tiễn để trở thành một Pháp chế mang đến nhiều giá trị cho công ty.