Ảnh đại diện Hòa (ZI8311)
Phạm *** Hòa
25/02/1998
0934731***
Tp Hồ Chí Minh
vove2***@gmail.com
Nữ
*** Đinh Tiên Hoàng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết