Ảnh đại diện Nga (ZI8594)
Nguyễn Thi *** Nga
30/03/1998
0382427***
Hà Nội
nganguyen3038***@gmail.com
Nữ
*** Điṇh Công, Hoàng Mai, Hà Nôị
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
Dịch vụ pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết