Ảnh đại diện Hường (ZI8622)
Nguyễn Thị *** Hường
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Cần Thơ, Hậu Giang, (có thể thay đổi nơi làm việc)
7 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp