Ảnh đại diện Hường (ZI8622)
Nguyễn Thị *** Hường
15/05/1996
0939518***
Tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hậu Giang, (có thể thay đổi nơi làm việc)
myhuon***@gmail.com
Nữ
Ninh Kiều, Cần Thơ
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Trưởng nhóm / ban
Tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hậu Giang, (có thể thay đổi nơi làm việc)
10 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết