Ảnh đại diện Nụ (ZI8655)
Phạm *** Nụ
05/08/1999
0393251***
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
phamthinu062***@gmail.com
Nữ
THÔN VŨ TRÙ, XÃ VŨ XÁ , HUYỆN LỤC NAM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
2 triệu
Dịch vụ pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết