Ảnh đại diện Hằng (ZI8968)
Võ Thị Hằng
26/06/1987
0939200***
Tp Hồ Chí Minh
Hangvo0***@gmail.com
Nữ
*** âu dương lân phường 3
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Đã có gia đình
Quản lý
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết