Ảnh đại diện Chi (ZI9279)
Đặng Khánh Chi
29/06/1986
0936090***
Hà Nội
dkchi.***@gmail.com
Nữ
*** Quốc lộ 1A, An Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

10
Đại học
Nhân viên
Hà Nội
350 USD
Kế toán - Kiểm toán
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết